Category :

Brexit

2019-09-10 / Brexit

Brexit i branża automotive. Dane za październik 2019 r.

Brexit i branża automotive. Dane za październik 2019 r. W jego ramach do końca lutego 2019 zaproponowano 19 środków ustawodawczych i opublikowano 88 zawiadomień dotyczących gotowości na brexit. Środki te, przyjęte jednostronnie przez UE w porozumieniu z krajami członkowskimi mają na celu uregulowanie trybu postępowania w stosunkach z Wielką Brytanią,